ارائه تسهیلات زمین به دانش بنیان ها
نماینده مردم زنجان از ارائه تسهیلات ویژه به شرکت های دانش بنیان با مبلغی بالغ بر یک هزار میلیارد تومان و تسهیلات زمین به دانش بنیان ها صحبت
اردیبهشت 15, 1400