شرکت های دانش بنیان های نوع سوم

دانش بنیان های نوع سوم

دانش بنیان های نوع سوم

در جلسه روسای وزارت علوم بر همکاری بین مراکز دانشگاهی با پارک های علم و فناوری و استفاده از امکانات و ظرفیت ها و آماده سازی آن ها، تعاملات و … تاکید شد.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.