تامین قطعات ایران خودرو توسط شرکت های دانش بنیان
مدیرعامل ایران خودرو اخیرا در آیین اختتامیه گردهمایی فناورانه شرکت های دانش بنیان، همکاری ایران خودرو با دانش بنیان و نقش دانش بنیان درتامین قطعات اعلام
مهر 28, 1398
قابلیت دانش بنیان واحد های صنعتی کوچک
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران دربوشهر از ایجاد قابلیت دانش بنیان واحد های صنعتی و تقسیم بندی حوزه صنایع کوچک و حوزه دانش بنیان سخن
مهر 24, 1398
پارک علم و فناوری مازندران، حامی شرکت های دانش بنیان و فناور
معاون پارک علم و فناوری مازندران از افزایش شرکت های دانش بنیان مازندران خبر داد وگفت ایده های فناورانه مدیران زن شرکت های دانش بنیان رو به افزایش
مهر 21, 1398