شرکت تعاونی دانش بنیان

تعاونی های دانش بنیان

شرکت تعاونی دانش بنیان ۱۳۰ شرکت تعاونی دانش بنیان ، حدود ۴ درصد از کل شرکت های دانش بنیان مورد تایید قرار گرفته توسط کارگروه ارزیابی را شامل می شود…

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.