شتابدهی صادرات

افتتاح مرکز شتابدهی صادرات

افتتاح مرکز شتابدهی صادرات

اولین مرکز شتابدهی صادرات ایران با هدف جذب ایده های صادراتی و توسعه کسب وکار بین المللی با همکاری اتاق ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شد.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.