شبیه سازی

شبیه ساز تعمیرات اساسی

شبیه سازی تعمیر و نگهداری

یک شرکت دانش بنیان داخلی موفق به ارائه سامانه شبیه سازی فرسودگی قطعات و تجهیزات برای اهداف تعمیر و نگهداری و پیشبینی و برنامه ریزی این فرایندها شده است که می تواند صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی برای صنایع کشور به دنبال داشته باشد.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.