سورتینگ

ساخت دستگاه سورتینگ

بومی سازی دستگاه سورتینگ

یک شرکت دانش بنیان یک دستگاه سورتینگ محصولات کشاورزی در کشور طراحی و تولید کرده است که با هزینه یک سوم محصول مشابه خارجی، به دست تولیدکنندگان داخلی می رسد.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.