سلول های خورشیدی

ساخت پهپاد خورشیدی

پژوهشگران یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی یک پهپاد خورشیدی با ثبت رکورد ۴ ساعت پرواز مداوم شدند قابلیت شناسایی،تصویربرداری و کنترل و بازرسی محیط را داراست.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.