دانش بنیان ها هواپیما می سازند
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برداشت اشتباه از صحبت هایش گفت: شرکت های دانش بنیان در ایران در حال ساخت هواپیمای کوچک و خصوصی هستند و نگفتم مردم هواپیمای
آبان 26, 1399