افزایش میزان فروش دانش بنیان ها
رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه تحریم و کرونا ضریب نفوذ نوآوری را در کشور ما افزایش دادند،از فروش ۱۸۰ هزار میلیاردی دانش بنیان ها خبر
فروردین 23, 1400