ردیابی سلول های سرطانی

ردیابی سلول های سرطانی

ردیابی سلول های سرطانی

یکی از شرکت های دانش بنیان کشور به همت متخصصان و تولیدات نوین، توانسته برای اولین بار در کشور، روشی نوین برای ردیابی سلول های سرطانی ابداع نماید.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.