ردیابی سلول های سرطانی
یکی از شرکت های دانش بنیان کشور به همت متخصصان و تولیدات نوین، توانسته برای اولین بار در کشور، روشی نوین برای ردیابی سلول های سرطانی ابداع
دی 16, 1399