ربات جراحی

صادرات ربات جراحی سینا

ربات جراحی سینا

با حضور دکتر ستاری، قرارداد صادرات ربات جراحی سینا و ایجاد ۲ مرکز مهارت های پیشرفته جراحی رباتیک از راه دور در اندونزی به شکل مجازی به امضا رسید.

ساخت ربات جراحی

مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده ربات جراحی از آغاز جراحی راه دور روی حیوانات گفت که پس از طی این مرحله با اخذ مجوز در حوزه انسانی ورود خواهند کرد.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.