راه اندازی سامانه صدف

دانش بنیان های نوع سوم

دانش بنیان های نوع سوم

در جلسه روسای وزارت علوم بر همکاری بین مراکز دانشگاهی با پارک های علم و فناوری و استفاده از امکانات و ظرفیت ها و آماده سازی آن ها، تعاملات و … تاکید شد.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.