دستگاه بازیافت

ساخت دستگاه های بازیافت

دستگاه های بازیافت در مبدا (آر.وی.ام) ساخت شرکت های دانش بنیان که با همکاری و تامین اعتبار ژاپن و با همکاری ایران به صورت مشترک تولید شده است، رونمایی شد.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.