دستگاه الکتروکاردیوگراف

ساخت دستگاه الکتروکاردیوگراف

دستگاه الکتروکاردیوگراف ایرانی در قالب طرح کلان ملی توسط یک شرکت دانش بنیان با ۷۰درصد داخلی سازی طراحی، تولید و به بازار عرضه شد.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.