دانش بنیان نوع ۳

ارزیابی شرکت های دانش بنیان

ارزیابی شرکت های دانش بنیان

سعید منجم زاده، معاون مرکز موسسات و شرکت های دانش بنیان از حذف یک هزار و ۸۰۰ شرکت از گردونه دانش بنیانی در ارزیابی مجدد خبر داد.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.