تامین قطعات ایران خودرو توسط شرکت های دانش بنیان
مدیرعامل ایران خودرو اخیرا در آیین اختتامیه گردهمایی فناورانه شرکت های دانش بنیان، همکاری ایران خودرو با دانش بنیان و نقش دانش بنیان درتامین قطعات اعلام
مهر 28, 1398
قابلیت دانش بنیان واحد های صنعتی کوچک
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران دربوشهر از ایجاد قابلیت دانش بنیان واحد های صنعتی و تقسیم بندی حوزه صنایع کوچک و حوزه دانش بنیان سخن
مهر 24, 1398
پارک علم و فناوری مازندران، حامی شرکت های دانش بنیان و فناور
معاون پارک علم و فناوری مازندران از افزایش شرکت های دانش بنیان مازندران خبر داد وگفت ایده های فناورانه مدیران زن شرکت های دانش بنیان رو به افزایش
مهر 21, 1398
حمایت از شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه جیتکس دبی
معاونت علمی به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه جیتکس دبی برنامه ریزی نمود و دبی میزبان محصولات دانش بنیان ایران
مهر 16, 1398