خرید از شرکت های دانش بنیان
رستمی در خصوص میزان رشد شرکت های دانش بنیان و لزوم خرید از شرکت های دانش بنیان با حامیان این شرکت ها سخن گفت و تقاضای کمک
شهریور 30, 1398
رییس پارک علم و فناوری مرکزی با تقدر از صندوق نوآوری و شکوفایی از فرصت شرکت‌های دانش‌بنیان و جبران تحریم ها و ارزش افزوده شرکت های دانش بنیان سخن
شهریور 27, 1398
ارسال محصولات دانش بنیان به اندونزی
دکتر علی وحدت رییس صندوق نوآوری و شکوفایی از همکاری شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت با اندونزی و ارسال محصولات دانش بنیان در اندونزی خبر
شهریور 24, 1398