داروی گیاهی

پیشرفت های دانش بنیان در دامغان

دانشگاه آزاد واحد دامغان با همکاری با پنج شرکت دانش بنیان، مقدمات تولید انبوه شش داروی گیاهی را فراهم آورده است. این کار که به کمک آزمایشگاه های مجهز این واحد صورت گرفته است، می تواند زمینه ساز توسعه فعالیت های مشابه در سطح کشور باشد

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.