دارائی دانش بنیان

کمک به رونق شرکت های دانش بنیان

رونق شرکت های دانش بنیان رئیس مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری از هفت برنامه کلی در دست اقدام برای حفظ و رونق شرکت های…

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.