داخلی سازی ابرآلیاژ

داخلی سازی ابرآلیاژ

ساخت ابرآلیاژهای پیشرفته

ساخت ابرآلیاژهای پیشرفته نیاز حیاتی صنایعی مانند نیروگاه و پالایشگاه ها به شمار می رود. حال یک شرکت داخلی به فناوری ساخت آن ها دست یافته است.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.