خدمات صندوق نوآوری

تسهیلات مالی صندوق نوآوری و شکوفایی

خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از اختصاص ۸۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری به صندوق های پژوهش و فناوری خبر داد که پیش از این ها، ۷۰ میلیارد تومان بوده است.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.