صندوق نوآوری یونیسف به دنبال سرمایه گذاری بدون سهم سرمایه تا سقف ۱۰۰ هزار دلار برای تامین مالی شرکت های نوپای فناورانه که پتانسیل کمک به بشریت را دارند
تیر 27, 1400