حل معضل پسماند شهری با دانش بنیان ها

حل معضل پسماند شهری

حل معضل پسماند شهری

به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای پروژه های سرمایه گذاری شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین ایجاد ارتباط بین شرکت های دانش بنیان و فرصت های سرمایه گذاری شهرداری ها، تفاهم نامه همکاری مشترک بین صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها منعقد شد.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.