تسهیلات ثبت دارایی فکری

ثبت دارایی های فکری

تسهیلات ثبت دارایی فکری

صندوق نوآوری در زمینه ثبت دارایی های فکری تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و برای ثبت اختراعات داخل کشور نیز تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از دانش بنیان ها حمایت می کند.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.