تجهیزات نفتی

رویداد فناوری فرآورش نفت

فناوری فرآورش نفت

مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران در رویداد به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری فرآورش و نمک زدایی نفت خام از اهمیت شرکت های دانش بنیان در این حوزه گفت.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.