تبادل فناوری

رویداد مجازی تبادل فناوری

مرضیه شاوردی در رویداد مجازی تبادل فناوری در حوزه حمل و نقل نوین از انعقاد ۴۵ قرارداد با حجم ۶۰۰ میلیارد تومان بین شرکت های دانش بنیان و صنایع خبر داد.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.