اهمیت زنان در حوزه نوآوری

زنان در حوزه نوآوری

زنان در حوزه نوآوری

دکتر علی وحدت در افتتاحیه نخستین رویداد مجازی زنان، مالکیت فکری و زیست بوم فناوری از نقش ویژه زنان در حوزه نوآوری سخن گفت.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.