اهداف ملی

بحران مهاجرت شرکت های دانش بنیان

به گفته روح الله دهقانی فیروزآبادی رئیس سازمان جهاد دانشگاهی، در ماه های اخیر کشور با معضل مهاجرت نه تنها افراد بلکه شرکت های دانش بنیان روبرو شده است. شرکت هایی که محصولات پیشرفته تولیدی آنها در داخل کشور خریداری ندارد، به امارات، ترکیه و دیگر کشورهای خارجی مهاجرت می کنند و در این مسیر شرکت های همکار خود را هم ترغیب به مهاجرت می نمایند. وی در خصوص خطرات این رویداد هشدار داد و از نهادهای مسئول درخواست نمود به این امر توجه کافی نشان دهند.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.