انرژی تجدیدپذیر

فناوری های مواد پیشرفته

توسعه اغلب فناوری های پیشرفته مانند هوافضا، انرژی های تجدیدپذیر، میکروالکترونیک، زیست فناوری و …در گرو دسترسی به مواد پیشرفته و فناوری های مرتبط با آن است.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.