امضای دیجیتال

احراز هویت و امضای دیجیتال

یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید و توسعه سامانه های احراز هویت و امضای دیجیتال شده است که برای غیرحضوری کردن خدمات دولتی کاربرد دارد

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.