یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید و توسعه سامانه های احراز هویت و امضای دیجیتال شده است که برای غیرحضوری کردن خدمات دولتی کاربرد
آذر 1, 1400