افزایش میزان فروش شرکت های های دانش بنیان

افزایش میزان فروش دانش بنیان ها

میزان فروش دانش بنیان ها

رئیس مرکز فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه تحریم و کرونا ضریب نفوذ نوآوری را در کشور ما افزایش دادند،از فروش ۱۸۰ هزار میلیاردی دانش بنیان ها خبر داد.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.