اشتغال زایی

رشد درآمدی شرکت های دانش بنیان

یکی از اهداف پایش علم و فناوری در کشور ارائه تصویری روشن از وضعیت این حوزه است تا با استفاده از نتایج آن برنامه ای برای گسترش زیست بوم فناوری تدوین شود.

اشتغال زایی در کشور با دانش بنیان ها

اشتغال زایی در کشور با دانش بنیان ها

وزیر تعاون، بخش تعاون را بخش مقتدری در کشور دانست که در دو سال گذشته نزدیک به ۶۷ هزار و ۸۳۶ شغل ایجاد کرده که از سوی تعاونی های دانش بنیان نیز قدم های خوبی در این بخش برداشته شده است.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.