اشتغالزایی

اشتغال زایی در کشور با دانش بنیان ها

اشتغال زایی در کشور با دانش بنیان ها

وزیر تعاون، بخش تعاون را بخش مقتدری در کشور دانست که در دو سال گذشته نزدیک به ۶۷ هزار و ۸۳۶ شغل ایجاد کرده که از سوی تعاونی های دانش بنیان نیز قدم های خوبی در این بخش برداشته شده است.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.