#استخدام_شرکت_های_دانش_بنیان

وام اشتغال به دانش بنیان ها

برای حمایت از توسعه اشتغال در شرکت های دانش بنیان، شرکت هایی که ظرفیت جدید اشتغال ایجاد کنند می توانند از تسهیلات اشتغال و بیمه دانش بنیان ها برخوردار شوند.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.