ارتباط درست میان دانش بنیان ها و صنعت

ارتباط صنایع و دانش بنیان ها

ارتباط صنایع و دانش بنیان ها

در رویدادهای تبادل فناوری صندوق نوآوری تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان تفاهم نامه و قرارداد بین شرکت های دانش بنیان و متقاضیان از صنایع بزرگ منعقد شده است.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.