ارائه محصول دانش بنیان به بازار

مشکلات شرکت های دانش بنیان نوپا

مشکلات شرکت های دانش بنیان قاسم عموعابدینی، رئیس مرکز پژوهشی فناوری های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران در خصوص مشکلات شرکت های دانش بنیان و راه حل آن که…

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.