عضو هیات عامل صندوق نوآوری در مراسم اختتامیه رویداد نقش موثر زنان، از حمایت دولت و در کل مجموعه نظام از اکوسیستم نوآوری و تصویب قوانین لازم آن سخن
دی 20, 1399