آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

اصلاح آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

محمد مخبر، معاون رئیس جمهور از اصلاح آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین خبر داد. به موجب اصلاح آیین نامه یاد شده سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی را که به تأیید معاونت علمی و فناوری رسیده است، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب کند به نحوی که معادل هزینه‌های تحقیق و توسعه از مالیات قطعی شده همان سال یا سال‌های آتی شرکت‌های یاد شده کم شود. باید دید اثر این اصلاحیه در زمانی که استارتآپ ها و شرکت های فناوری محور در چند هفته اخیر با مشکلات فراوانی روبرو بوده اند، تا چه حد خواهد بود.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.