#آمازون

جلسه غول های تکنولوژی

مدیران عامل غول های تکنولوژی آمریکا در خصوص استفاده از نفوذشان علیه رقیبان به ادای توضیح در برابر کمیته ضد انحصارطلبی کنگره آمریکا می پردازند.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.