سامانه پیش بینی آب و هوایی
یاسر ابراهیمیان قاجاری رئیس گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی از راه اندازی سامانه پیش بینی آب و هوایی تا اواخر شهریور خبر
اردیبهشت 13, 1400