شرکت های دانش بنیان

دانش بنیان شدن در ارز دیجیتال

دانش بنیان شدن در ارز دیجیتال

شرکت های دانش بنیان حوزه ارز دیجیتال حوزه ارز دیجیتال در سالیان اخیر به دلیل پتانسیل بالای این عرصه و رشد فوق العاده سریع رمز ارزها، به شدت مورد توجه…

شرکت دانش بنیان نوع ۳

تاکنون با دو نوع از شرکت های دانش بنیان آشنا شده ایم و در وب سایت شبکه دانش بنیان ایران در خصوص آن ها اطلاعات کافی را کسب کرده ایم....

شرکت دانش بنیان نوپا نوع دو

در این قسمت، از بین شرکت های دانش بنیان به بررسی شرکت دانش بنیان نوپا نوع دو و کالا یا خدمت نوپا نوع دو می پردازیم و نحوه دریافت تاییدیه را بررسی می نماییم.

دانش بنیان حوزه EPC

شرکت های حوزه EPC چیست؟ شرایط تایید شرکت های دانش بنیان حوزه EPC نیازمندی های شرکت های دانش بنیان حوزه EPC شرکت های حوزه EPC چیست؟ پروژه مهندسی، تدارکات و ساخت…

شرکت دانش بنیان نرم و هویت ساز

در این بخش با حوزه نرم و هویت ساز و شرکت دانش بنیان نرم و هویت ساز آشنا می شویم و نحوه دریافت تاییدیه دانش بنیان را بررسی می کنیم.

شرکت دانش بنیان فرآیندی و خدماتی

آشنایی با شرکت دانش بنیان فرایندی و خدماتی و نحوه اخذ مجوز دانش بنیان شرکت فرایندی و خدماتی برای شرکت ها و موسسات در این بخش آورده شده است.

شرکت دانش بنیان صنعتی

در این بخش با شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو و نحوه دریافت تاییدیه دانش بنیان صنعتی آشنا می شویم و جزئیات آن را در می یابیم.

شرکت دانش بنیان تولیدی

معیارهای ارزیابی شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک و نحوه اخذ گواهینامه دانش بنیان تولیدی نوع یک و پیوستن به جمع شرکت های دانش بنیان در این قسمت آمده است.

جهت مشاوره رایگان دانش بنیان، کلیک کنید.
جهت دریافت مشاوره دانش بنیان با شماره 02126714473 تماس بگیرید.